Henkilötiedot

Henkilötiedot
Marja-Leena Kemppainen (o.s. Juntunen)


Olen syntynyt Posiolla Porosaaressa, joka on Kitkajärven suurin saari. 1950-luvun maaseudulla alkaneen elämäni kirjosta olen saanut eväitä, jotka auttavat ymmärtämään tavallisen ihmisen arkipäivää iloineen ja murheineen. Minulla on monipuolinen koulutus ja työkokemus (kts. cv) juuri ihmisten arkeen liittyvissä asioissa.

Tärkeimpiä asioita elämässäni ovat henkilökohtainen usko ja perhe; puoliso, lapset ja lapsenlapset sekä muut sukulaiset ja ystävät. Kristittyjen yhteys ja seurakunta ovat myös keskeinen osa elämääni.

Ansiotyö, vapaaehtoistyö, harrastukset ja maamme kaunis luonto  ovat niinikään tärkeällä sijalla elämässäni. Tapaani tehdä työtä leimaa vastuullinen paneutuminen kulloisiinkin työtehtäviin. Sama periaate ohjaa toimintaani sekä ansio- että vapaaehtoistyössä ja luottamustoimissani.

Omaan laaja-alaisen koulutuksen ja pitkän työkokemuksen terveydenhoidon eri sektoreilla. Esimies- ja  muut hallinnolliset tehtävät julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla kertovat minuun kohdistuneesta luottamuksesta vastuullisten tehtävien hoitajana.

Kiinnostus työyhteisöjen toimivuuden ja  hyvinvoinnin edistämiseen heräsi työtehtävien kautta. Näihin asioihin liittyvät kysymykset kiinnostivat minua niin, että suoritin työterveyshuollon "pitkän kurssin",  alemman korkeakoulututkinnon  ja  hankin työkokemusta työyhteisökouluttajana ja työnohjaajana. Viimeisen vuoden olen saanut tehdä juuri tätä työtä. Työhyvinvointikoordinaattorina toimin työhyvinvoinnin asiantuntijana Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa. Lisäksi toimin työnohjaajana ja työsuojelupäällikkönä.